Vytváříme rodinu software produktů pro konfiguraci, správu a dohled nad senzory Leuze

Dále vyvíjíme konfigurační nástroje pro podporu automatizovaného testování a komplexní aplikace na míru pro koncové zákazníky. V rámci výzkumu se soustředíme především na oblast virtualizace, cloudových řešení a integrace hardwarových zařízení.

Software vyvíjíme převážně v C# na platformě .NET včetně integrace cloudových řešení (MS Azure, AWS), ovladačů hardwarových zařízení do našich aplikačních prostředí a následně provádíme správu realizovaných řešení.

Programovací jazyky a nástroje,
které pro vývoj využíváme

 • .NET, MSVS
 • Blazor WebAssembly
 • Python
 • Javascript
 • Enterprise Architect
 • Docker, Kubernetes
 • DevOps, CI/CD
 • Gitlab, Jira, Jenkins, BitBucket

Komplexní vývoj aplikačního
softwaru zahrnuje

 • Project & requirement management
 • Kompletní návrh architektury a designu SW pomocí nástroje Enterprise Architect
 • Vývoj SW včetně implementace a integrace
 • Správu řešení, podporu a další navazující činnost

Máte zájem o tuto službu?
Kontaktujte nás