Impressum

Impressum dle zákona č. 121/2000 Sb. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

www.leuze-engineering.com představuje webovou prezentaci firmy Leuze Engineering Czech s.r.o.

Adresa společnosti

Leuze Engineering Czech s.r.o.
Pod Vrchem 1201/51a
312 00 Plzeň
Česká republika
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, Oddíl C, Vložka 35032
IČO: 01908634
DIČ: CZ01908634

Kontakt

Tel.: +420 739 028 380
E-Mail: Office.CZ@leuze.com

Jednatel

Pavel Housar

Obsah

Obsah našich webových stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Leuze Engineering Czech s.r.o. nemůže však zaručit, že je obsah správný, úplný a aktuální. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými zákony. Povinnost odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy zjistíme konkrétní právní porušení. Jakmile zjistíme taková porušení, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odkazy

Naše internetové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době vytvoření odkazu. V době, kdy byl odkaz vytvořen, nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není možná bez konkrétního důkazu o porušení. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, odstraníme tyto odkazy okamžitě.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Reprodukce, úpravy, distribuce a jakékoli použití mimo rozsah autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, odstraníme takový obsah okamžitě.

Reference

Google Analytics, Impressum generátor právníka Sören Siebert

Celý obsah těchto internetových stránek spolu s autorskými právy patří společnosti Leuze Engineering Czech s.r.o. není-li uvedeno jinak.